Địa chỉ: TTTM Big C, Cột 5 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long

Điện thoại: 0333.635265


Chọn tỉnh thành