Đại Lý Merriman - Khu dân cư Đông Nam, TT Châu Ổ, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi

Địa chỉ: Khu dân cư Đông Nam, TT Châu Ổ, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi  

SĐT: 0965.460.777