Siêu thị Hoà Thọ Mart - Cẩm Lệ

Địa chỉ: Siêu thị Hòa Thọ Mart, số 36 Ông Ích Đường, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Hotline: 18001760